Kontrola a revize skladů

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Nullam lectus erat consectetur eu sapien eget, rhoncus consectetur sem.
   • Bezplatná kontrola regálů
    Nabízíme bezplatnou kontrolu regálů
    Kontrola:
    doprava kontrolního technika na místo
    kontrola stability, kontrola nenarušenosti profilů stojin a nosných částí
    kontrola šroubových spojů, zavětrování rámů, ochranných prvků, ochranných sítí a zábradlí
    kontrola zakládání manipulačních jednotek do regálů a přetěžování regálů
    kontrola technických štítků a nosností
    návrh optimalizace skladovacích jednotek 

REVIZE REGÁLŮ
Naše firma provádí podle zákonných předpisů ČR za úplatu kontroly skladovacích zařízení – revize regálů. Svěřte nám kontrolu Vašich regálů a nemusíte se bát, že Vám zboží spadne na hlavu!
PROČ DĚLAT REVIZI:
1) V souladu s vládním nařízením č. 378/2001 Sb., § 4 odst. 2. má být kontrola skladovacích zařízení prováděna nejméně jedenkrát ročně.
2) Je potřeba předcházet haváriím v případě kolizí s manipulační technikou, v případě neodborného zásahu, v případě nešetrného zacházení a nedbalé péče personálu.
3) Pravidelné revize jsou požadované, plnění revize je kontrolováno inspekcí bezpečnosti práce v návaznosti na:
101 a §102, Zákoníku práce č. 262/2006 „prevence rizik a předcházení pracovním úrazům“
3, Nařízení vlády č. 101/2005 „podrobnější požadavky na pracoviště a pracovní prostředí“
4, Nařízení vlády č. 378/2001 „bližší požadavky na používání technických zařízení“
REVIZE PROBÍHÁ V SOULADU:
1) s normou ČSN 26 9030:1998 „Manipulační jednotky – zásady pro tvorbu, bezpečnou manipulaci a skladování“
2) s normou FEM 10.3.01 „Tolerance a deformace“
3) s normou FEM 10.2.04 „Doporučení pro bezpečné užívání statických regálových systémů“
REVIZE OBNÁŠÍ TENTO BALÍČEK ÚKONŮ:
doprava revizního technika na místo
kontrola stability, kontrola nenarušenosti profilů stojin a nosných částí
kontrola šroubových spojů, zavětrování rámů, ochranných prvků, ochranných sítí a zábradlí
kontrola zakládání manipulačních jednotek do regálů a přetěžování regálů
kontrola technických štítků a nosností
vystavení revizní zprávy 
zkontrolování a doplnění provozní dokumentace regálového systému
návrh optimalizace skladovacích jednotek

DÁLE JSME SCHOPNI ZAJISTIT:

 • dodání vadných dílů
 • výměnu / opravu vadných dílů
 • dodání nosnostních štítků
 • vytvoření místního provozního předpisu u zařízení, kde není znám výrobce a dokumentace chybí
 • tvorba výkresové dokumentace ve formátu pro AutoCAD
 • optimalizace skladu, plynutí materiálu, organizace ve skladu
  možnost expresní revize již do několika dnů po celé ČR