Fomulař zaloha

    Záloha na mzdu - předání hotovosti

    Podpis pokladníka

    Podpis příjemce zálohy